Propisi

Aktuelni propisi

Novi Zakon o javnim nabavkama objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije broj 91/19 od 24.12.2019. godine.
Zakon stupa na snagu 1. januara 2020. godine a primenjuje se od 1. jula 2020. godine.

Zakon o javnim nabavkama

O NAMA

Ekspertski tim za Javne nabavke i tendere
Organizatori najaktuelnijih savetovanja

KONTAKT

tenderi@milveco.com
+381 63 531 581
+381 11 4516 820

Copyright © 2021 Milveco Consulting. Sva prava zadržana.