PROPISI

Aktuelni propisi

Novi Zakon o javnim nabavkama objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije broj 91/19 od 24.12.2019. godine.
Zakon stupa na snagu 1. januara 2020. godine a primenjuje se od 1. jula 2020. godine.

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije broj 92/23 od 27.10.2023. godine.
Zakon je stupio na snagu 4. novembra 2023. godine, a primenjuje se od 1. januara 2024. godine, osim odredbe člana 21. stav 1. ovog zakona (registracija novih privrednih subjekata na Portalu javnih nabavki) koja se primenjuje od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

O NAMA

Ekspertski tim za Javne nabavke i tendere
Organizatori najaktuelnijih savetovanja

Copyright © 2024 Milveco Consulting. Sva prava zadržana.