Učenje je kao veslanje uzvodno, čim se prestane, odmah se kreće nazad.

Lao Ce

Savetovanja

Cilj naših savetovanja je sticanje novih  znanja i usavršavanje  profesionalaca u cilju unapređenja prakse kao i povezivanje i  razmena informacija i iskustava.  Predavači i realizatori naših savetovanja su najpoznatiji stručnjaci iz prakse, nadležnih institucija i najuspešnijih kompanija.

seminari
Milveco obuke za sluzbenika za JN

Obuke

Milveco Consulting je specijalizovana kuća za javne nabavke koja je u poslednjih nekoliko godina u Republici Srbiji organizovala najveći broj Obuka za službenika za javne nabavke. Poznati smo po kvalitetu naših Obuka i ponosni na odlične rezultate naših učesnika na polaganju stručnog ispita za sticanje sertifikata službenika za javne nabavke. Naše Obuke realizuju iskusni sertifikovani predavači ovlašćeni od strane Ministarstva finansija za sprovođenje jedinstvenog programa obuke za sticanje sertifikata službenika za javne nabavke.

O NAMA

Ekspertski tim za Javne nabavke i tendere
Organizatori najaktuelnijih savetovanja

Copyright © 2024 Milveco Consulting. Sva prava zadržana.