Iako smo i tokom 2023. godine, na brojnim seminarima, pripremajući se za novi način rada od 1. januara 2024. godine, govorili o predstojećim izmenama Zakona o javnim nabavkama, na četvorodnevnom savetovanju na Zlatiboru, u martu mesecu, bili smo u prilici da sagledamo prve efekte izmena...