OBUKA

PRIJAVA ZA OBUKU

Milveco Consulting je organizator koji je održao najveći broj obuka po starom Zakonu u Republici Srbiji,  sa odličnim rezultatima svojih mnogobrojnih  učesnika na polaganju stručnog ispita.
Pozivamo Vas da  se u našem novom terminu za obuku, na zanimljiv način i u potpunosti pripremite za polaganje ispita  ali i dobijete korisne savete i smernice za svakodnevni rad od sudskog veštaka i iskusnog stručnjaka za javne nabavke.
Obuka za službenika za javne nabavke  je namenjena  predstavnicima naručioca i ponuđača kao i svakom zainteresovanom licu koje želi da stekne i unapredi svoje  znanje iz oblasti javnih nabavki ili se prijavi za polaganje ispita za sticanje sertifikata stručnog lica za javne nabavke.
Obuka  je u potpunosti usaglašena sa Zakonom i Pravilnikom o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke.

TERMIN ODRŽAVANJA OBUKE:
  • 9.-11. septembar 2024. godine (ponedeljak, utorak i sreda od 10,00 -16,00 časova)

Obuka se sprovodi u malim grupama, rad je mentorski, interaktivan i obuhvata  sve oblasti Zakona koje su relevantne za polaganje ispita u skladu sa Pravilnikom,  primere iz prakse, diskusiju i proveru znanja na kraju oba dana kroz test sa pitanjima. Treći dan obuke je namenjen za praktičan rad na Portalu javnih nabavki.

PREDAVAČI:

Obuku realizuju:
VESNA MILUTINOVIĆ, iskusni praktičar i sudski veštak za javne nabavke, sertifikovani predavač po Rešenju Ministarstva finansija, br. 153-03-00002/2013-27 ovlašćen za sprovođenje obuka za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i
PREDSTAVNIK KANCELARIJE ZA JAVNE NABAVKE

MESTO ODRŽAVANJA OBUKE:

Hotel PALACE, Topličin venac br. 23, Beograd. Broj mesta je ograničen u skladu sa propisanim bezbednosnim merama prevencije

KOTIZACIJA:

U okviru kotizacije organizator obezbeđuje učesnicima:

  1. Osveženje u pauzama
  2. Ručak oba dana – bogat švedski sto u restoranu hotela Palas
  3. Materijal za rad – brendiranu svesku organizatora, hemijsku olovku i ukoričenu štampanu prezentaciju predavača
  4. Knjigu – Zakon o javnim nabavkama
  5. Sertifikat o završenoj Obuci
  6. Dva testa za proveru znanja
KONTAKT ORGANIZATORA:

Prijavljivanje na telefone organizatora, e-mail ili preko linka “PRIJAVA ZA OBUKU”.
E-mail: tenderi@milveco.com; savetovanja@milveco.com
Tel/fax: 011/451-6820; Mob.tel.: 063/531-581

PRIJAVA ZA OBUKU

O NAMA

Ekspertski tim za Javne nabavke i tendere
Organizatori najaktuelnijih savetovanja

Copyright © 2024 Milveco Consulting. Sva prava zadržana.